2017-11-02

Efterfrågad skola på gång

Skolan som har planerats på området ser nu ut att bli av. Den efterfrågade skolan planeras från förskoleklass till  årskurs 6. Just nu pågår arbetet kring […]
2018-06-07

Vågholmen klar

Nu står den konstgjorda ön utanför Öster Mälarstrands småbåtshamn klar, där besökare kan njuta av bad, fiske och sol eller utnyttja det tillgänglighetsanpassade utegymmet i vacker […]
2018-08-01

Parkeringshuset Däcket öppnat, ett stenkast från strandkanten

Nu står Parkeringshuset Däcket öppet med sina 440 platser, varav 370 öppna och 70 i abonnemangsgarage. Bara ett stenkast från strandkanten och Kokpunkten. Parkeringshuset är öppet […]
2018-08-10

Busslinje 11 till Öster Mälarstrand från och med 20 augusti

Från och med 20 augusti blir Öster Mälarstrand ändhållplats för busslinje 11. Hållplatsen kommer att ligga på Öster Mälarstrands Allé och bussen stannar även på hållplats […]
2019-04-02

Mer grönska

På Bäckahästgatan ska en grön remsa göras mellan gångbanan och körbanan. Den fungerar som fördröjningsmagasin för dagvattnet som leds ner på grönytan. Här ska vi plantera […]
2019-04-08

Gatubyggnationen

Vi färdigställer gatorna kring kv. Bäckahästen och kv. Ägir med start i månadsskiftet mars-april. Det innebär att Bäckahästgatan, västra delen av Ägirgatan och norra delen av […]
2019-05-23

Asfaltering av Gator 11-14 juni

11-14 juni kommer asfaltering ske på delar av gatorna Bäckhästgatan, Notuddsallén och Ägirgatan. All byggtrafik kommer att hänvisas till andra gator under dessa dagar och boendetrafiken kommer att få […]
2019-06-14

Nya flygbilder över Öster Mälarstrand

Nu har nya flygbilder tagits över Öster Mälarstrand. Här kan ni bl.a. se Vågholmen som blev färdig sommaren 2018, men även utvecklingen av alla byggnationer i […]
2019-07-09

Byggnation av nytt bryggdäck

I detta nu pågår arbetet med ett nytt bryggdäck och anläggande av ytor för gång-, cykeltrafik och belysning vid hamnbassängens inre kaj, utanför Steam Hotel. Dessa […]
2019-09-03

Första spadtaget till nya äldreboendet i Hydran 1