Vi vill gärna hålla dig som bor här uppdaterad om vad som händer i dina kvarter. Trafikläge, byggnytt, inflyttningar, invigningar med mera. Vi vill också informera dig som är intresserad av området om vad som är på gång.

Dags att iordningställa Havsfrugatan

Nu börjar arbetet med att iordningställa del av Havsfrugatan. Detta är mellan Notuddskajen och Notuddsallén. Etableringen har redan börjat denna vecka på kv. Ran. Gatan kommer att vara öppen för trafik men med begränsad framkomlighet. Vid […]

Invigning av Västerås nya brygghäng - Kokplattan

I helgen invigdes Västerås nya brygghäng. Trots vädret var ca 200 personer med och invigde den nya bryggan som nu kommer att heta Kokplattan. Muabs VD Anders Rastin var med och hälsade alla välkomna och presenterade bryggans namn med […]

Invigning av nya bryggdäcket 28 september

Lördag 28 september kl. 11.00- 12.00 är det invigning av Västerås nya brygghäng, som ligger precis vid Notuddskajen utanför Steam Hotel/kokpunkten. Kom och häng med oss när bryggan invigs! Det kommer vara ett uppdukat lördagsmys med gott att äta […]

Första spadtaget till nya äldreboendet i Hydran 1

  Då var det igång med byggnationen för nytt äldreboende på Öster Mälarstrand! Västerås stad bygger tillsammans med NCC ett äldreboende med 90st lägenheter. Äldreboendet planeras vara klart med inflyttning våren 2021. Som symbol för […]

Byggnation av nytt bryggdäck

I detta nu pågår arbetet med ett nytt bryggdäck och anläggande av ytor för gång-, cykeltrafik och belysning vid hamnbassängens inre kaj, utanför Steam Hotel. Dessa byggnationer ska bli klar i slutet av […]

Nya flygbilder över Öster Mälarstrand

Nu har nya flygbilder tagits över Öster Mälarstrand. Här kan ni bl.a. se Vågholmen som blev färdig sommaren 2018, men även utvecklingen av alla byggnationer i detaljplan […]

Asfaltering av Gator 11-14 juni

11-14 juni kommer asfaltering ske på delar av gatorna Bäckhästgatan, Notuddsallén och Ägirgatan. All byggtrafik kommer att hänvisas till andra gator under dessa dagar och boendetrafiken kommer att få begränsad framkomlighet. Denna asfaltering […]

Gatubyggnationen

Vi färdigställer gatorna kring kv. Bäckahästen och kv. Ägir med start i månadsskiftet mars-april. Det innebär att Bäckahästgatan, västra delen av Ägirgatan och norra delen av Notuddsallén samt gång- och cykelbanan längs Öster Mälarstrands allé får […]

Mer grönska

På Bäckahästgatan ska en grön remsa göras mellan gångbanan och körbanan. Den fungerar som fördröjningsmagasin för dagvattnet som leds ner på grönytan. Här ska vi plantera Pelarformig silverlönn. Det är ett högrest träd som skalmässigt passar med […]

Busslinje 11 till Öster Mälarstrand från och med 20 augusti

Från och med 20 augusti blir Öster Mälarstrand ändhållplats för busslinje 11. Hållplatsen kommer att ligga på Öster Mälarstrands Allé och bussen stannar även på hållplats Råsegelgatan på […]

Parkeringshuset Däcket öppnat, ett stenkast från strandkanten

Nu står Parkeringshuset Däcket öppet med sina 440 platser, varav 370 öppna och 70 i abonnemangsgarage. Bara ett stenkast från strandkanten och Kokpunkten. Parkeringshuset är öppet dygnet runt och erbjuder laddplatser för elbilar samt platser för […]

Vågholmen klar

Nu står den konstgjorda ön utanför Öster Mälarstrands småbåtshamn klar, där besökare kan njuta av bad, fiske och sol eller utnyttja det tillgänglighetsanpassade utegymmet i vacker sjönära miljö. Vågholmen byggdes med muddringsmassor från […]

Gator, trottoarer och planteringar

Under oktober månad asfalterades delar av Öster Mälarstrands allé, Spinnakergatan, Mälarparksvägen och Genuagatan. Parkstråket Det slutliga färdigställandet av parkstråket sker under oktober/november. Stråket har fått sittplatser, träd- och […]

Etapp 4 Parkstaden

Etapp 4 "Parkstaden", med bostadsbebyggelse, förskola och skola planeras att starta till sommaren 2018. Anläggningsarbeten kommer att påbörjas under vintern/våren för infrastruktur till gator och […]

Etapp 3 Kajstaden - Full fart på bostadsbyggandet

I etapp 3 "Kajstaden" pågår byggandet för fullt. I kv Triton är det inflyttning i Peabs lägenheter i vinter. Förskolan som finns i gatuplanet öppnar i vinter/vår. I angränsande kv Poseidon planeras fler bostadsrätter men lite längre fram i tiden. I […]

Efterfrågad skola på gång

Skolan som har planerats på området ser nu ut att bli av. Den efterfrågade skolan planeras från förskoleklass till  årskurs 6. Just nu pågår arbetet kring gestaltningen av byggnaden som kommer att få en H-form och med en skolgård. Öster om skolan […]

Från stadens sus till vågbrus

Nu har etapp 3 på Öster Mälarstrand, Kajstaden, dragit igång med byggandet av nya bostäder närmast Kokpunkten. Arbetet kommer att pågå i cirka fyra år och här byggs nya hem i Västerås mest attraktiva läge. Kajstaden, ligger vid kajen till hamnen. […]

Snart är lekplatsen i Poesiparken klar

I juni invigs den nya lekplatsen som ligger i Poesiparken. Då kan alla leksugna barn såväl som vuxna leka i parken. Lekparken är huvudsakligen inspirerad av Tomas Tranströmers dikter. Lekplatsbolaget som formgivit och bygger lekplatsen har tagit […]

Ny grön stadsdel påbörjad

Detaljplanearbetet för etapp 4 är påbörjad och kommer att fortgå cirka ett år. ”Parkstaden” är den nya gröna stadsdelen som planeras mellan Notuddsparken och Öster Mälarstrands allé. Här planeras ytterligare 700 lägenheter och många fina […]