Öster Mälarstrand ska bli den trevligaste stadsdelen i Västerås att bo i. När området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 6 000 boenden i stadsdelen.

Finaste läget med härliga utsikter

På Öster Mälarstrand växer en helt ny stadsdel fram med Västerås bästa läge. Området förvandlas till ett nytt och attraktivt bostadsområde med natur, parker, torg, verksamheter, skola och förskola och en livfull hamnmiljö. Den nya marinan och hamnen, strandpromenaden och kajerna är till för alla.

Vi driver utvecklingen av Öster Mälarstrand

MUAB är Mälarstrandens Utvecklings AB som befrämjar exploatering och planering av Öster Mälarstrand i Västerås. Bolaget ansvarar för underlag till detaljplaner, sanering av förorenad mark och byggandet av infrastruktur/teknisk försörjning. Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn på områdets möjligheter, tillgångar och begränsningar. MUAB ägs av Västerås stad, JM AB och Peab Bostad AB.

De första detaljplanerna är påbörjade. Detaljplaner för fortsatt byggande är under framtagning. Hela området beräknas vara klart på 10-15 års sikt. Klicka på länkarna nedan och se vad som planeras för området.

Detaljplan 1 (Dp 1645)
Detaljplan 2 (Dp 1718)
Detaljplan 3, Kajstaden (Dp 1797)
Detaljplan 4, Parkstaden (Dp 1842)

Mer info?

Detaljplaner

Historik

En solskenshistoria

Byggandet började på 1990-talet

Starten för byggandet av bostäder på Öster Mälarstrand var på 1990-talet. Tidigare hade detta varit ett stängt område för allmänheten. Här fanns stora industrier som Vattenfall, SMT och innan dess huserade Flygvapnet här med flygverkstäder och hangarer för sjöflyg. Redan 1926 uppfördes verkstäder för reparation av flygplan på området som avvecklades i slutet av 1960-talet.

Etapp 1, området närmast Framnäs var först ut att bebyggas. Här uppfördes trevliga bostadsrätter och ett äldreboende. Mycket av den befintliga skogen sparades runt husen. Bland annat med hänsyn till en sällsynt skalbagge.

När Vattenfall lade ner ångkraftverket frigjordes ännu mer mark för bostäder. För att kunna bygga bostäder har marken sanerats.

Västerås nya stadsdel, Öster Mälarstrand, var född. En stadsdel med bästa läget, för sol, sjöliv och skogspromenader.

Byggandet har fortsatt med utveckling av området vid gamla ångkraftverket och hamnen. Ett attraktivt hotell och ett populärt actionbad har byggts i kraftverket.

Vid hamnbassängen har Kajstaden vuxit fram. Med bästa tänkbara läge nära vattnet, närhet till city och gröna härliga promenadstråk kan nya moderna bostäder erbjudas västeråsarna.