2016-05-08

Ny grön stadsdel påbörjad

Detaljplanearbetet för etapp 4 är påbörjad och kommer att fortgå cirka ett år. ”Parkstaden” är den nya gröna stadsdelen som planeras mellan Notuddsparken och Öster Mälarstrands […]