2017-11-02

Gator, trottoarer och planteringar

Under oktober månad asfalterades delar av Öster Mälarstrands allé, Spinnakergatan, Mälarparksvägen och Genuagatan. Parkstråket Det slutliga färdigställandet av parkstråket sker under oktober/november. Stråket har fått sittplatser, […]