2016-05-08

Ny grön stadsdel påbörjad

Detaljplanearbetet för etapp 4 är påbörjad och kommer att fortgå cirka ett år. ”Parkstaden” är den nya gröna stadsdelen som planeras mellan Notuddsparken och Öster Mälarstrands […]
2016-11-23

Från stadens sus till vågbrus

Nu har etapp 3 på Öster Mälarstrand, Kajstaden, dragit igång med byggandet av nya bostäder närmast Kokpunkten. Arbetet kommer att pågå i cirka fyra år och […]
2017-11-02

Etapp 3 Kajstaden – Full fart på bostadsbyggandet

I etapp 3 ”Kajstaden” pågår byggandet för fullt. I kv Triton är det inflyttning i Peabs lägenheter i vinter. Förskolan som finns i gatuplanet öppnar i […]
2017-11-02

Etapp 4 Parkstaden

Etapp 4 ”Parkstaden”, med bostadsbebyggelse, förskola och skola planeras att starta till sommaren 2018. Anläggningsarbeten kommer att påbörjas under vintern/våren för infrastruktur till gator och avlopp.
2017-11-02

Gator, trottoarer och planteringar

Under oktober månad asfalterades delar av Öster Mälarstrands allé, Spinnakergatan, Mälarparksvägen och Genuagatan. Parkstråket Det slutliga färdigställandet av parkstråket sker under oktober/november. Stråket har fått sittplatser, […]