Sveriges första stora plusenergihus!
2022-04-22
Året vid Kajstråket
2022-04-25

Sveafastigheters trygghetsboende Hydran

sveafastigheter, hydran, västerås, boende

Går det att bygga bort ensamhet? I Sveafastigheters trygghetsboende Hydran är gemenskap och hållbarhet i fokus. Huset genomsyras av plusenergitänk och fjärrvärme används istället för bergvärme, vilket gör huset unikt ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. I Hydran är det enkelt att umgås. De 96 lägenheterna är kompakta till förmån för stora gemensamma ytor. Det går att gå torrskodd till den väl tilltagna gemensamhetslokalen och storköket. På gården finns allt från shackspel, boulebana, grillplats, sittplatser, odlingslådor till sandlåda. Sveafastigheter har en heltidsanställd trygghetsvärd som arrangerar aktiviteter utefter önskemål från hyresgästerna. I Hydran är grannar mer än namn på en dörr. Minst en i hushållet behöver vara 65 + för att flytta in i en av de 96 lägenheterna.