Öster Mälarstrandsutveckling 2012-2021
2021-10-28
Sveriges första stora plusenergihus!
2022-04-22

Innergård med fokus biologisk mångfald!

De fyra välplanerade hyresrättshusen om 196 lägenheter som Sveafastigheter har ramar in en gård där gemenskap och biologisk mångfald är i fokus. Lekplats och grillplats för människor. Insektshotell och stockar för insekter. På gården finns också en damm som fångar upp dag- och dräneringsvatten från tak och hårdgjorda ytor genom att vatten pumpas till dammen där vattnet sakta filtreras ner i marken. Ett sätt att omhändertas eventuella föroreningar på plats.

Till våren 2022 kommer ängsblommor planteras i slänten intill för att binda jorden och ytterligare bidra till biologisk mångfald, som är en av de mest akuta planetära gränserna att åtgärda.