Öster Mälarstrand Street Food park
2021-04-19
Öster Mälarstrandsutveckling 2012-2021
2021-10-28

Årets Bostadsprojekt 2020

Med Brf Notuddsparken tar bostadsutvecklaren Bright Living begreppet hållbarhet till en ny nivå. Utöver de omfattande ekologiska hållbarhetskvaliteterna som trästomme, elbilspool, solceller, varumottagningsrum, miljö- och energicertifiering m m, så ingår även ett stort mått av social hållbarhet, främst genom samarbetet med Västerås Stadsmission. Samarbetet innebär i korthet att två bostäder upplåtes för socialt utsatta individer.

Bright Living är en bostadsutvecklare som helt fokuserar på hållbarhet. Ekologisk och social. Företagets ambition är att inspirera fler aktörer att bygga hållbara bostadsområden. Visa att det går. I detta arbeta är certifieringar viktiga. Brf Notuddsparken miljöcertifieras med Svanen som är en heltäckande miljöcertifiering där livscykelperspektivet beaktas. Som energicertifiering väljs FEBY18 GULD som är en vässad version av tidigare passivhuscertifiering. Kombinationen av dessa certifieringar ger en garanti för att bostäderna är hållbara i ordets rätta bemärkelse.

I Brf Notuddsparken har Bright Living även sett till de boendes möjlighet att leva miljövänligt och vävt in funktioner som underlättar för ett liv utan egen bil. Ett exempel på detta är elbilspoolen med ett enkelt bokningssystem och en prissättningsmodell som gör det betydligt mer lönsamt att nyttja poolbilen än egen fossilbil. Även varumottagningsrummet med kylrum underlättar för de som valt att leva utan egen bil. I föreningen finns även 2 st ellådcyklar som de boende lånar kostnadsfritt.

Gemensam odling stärker den sociala gemenskapen och ger även ett väsentligt tillskott av närproducerad hälsosam mat till de boende.

Bright Living vann det prestigefyllda priset Årets Bostadsprojekt 2020 med Brf Notuddsparken. Priset delas ut av Guldhemmet i samarbete med Hemnet. Guldhemmets jury, bestående av experter, gör en djupgående och omfattande genomlysning av nominerade projekt innan vinnare utses.