Asfaltering i området torsdag 7/11
2019-11-07

Sprängningsarbeten i området 12-19 december

Från och med den 12 december till och med den 19 december kommer det att ske sprängningsarbeten i kv Förseglet.