Dags att iordningställa Havsfrugatan
2019-10-16
Sprängningsarbeten i området 12-19 december
2019-12-11

Asfaltering i området torsdag 7/11

48820874 - compact steamroller flatten out the asphalt.

Under torsdagen kommer asfaltering av gator och lagning av hål i gata att ske i området.

Detta kommer att påverka framkomligheten under vissa tider under dagen.

Vid eventuella frågor, maila byggledare karin@kace.se