Nya flygbilder över Öster Mälarstrand
2019-06-14

Byggnation av nytt bryggdäck

I detta nu pågår arbetet med ett nytt bryggdäck och anläggande av ytor för gång-, cykeltrafik och belysning vid hamnbassängens inre kaj, utanför Steam Hotel. Dessa byggnationer ska bli klar i slutet av september.