Asfaltering av Gator 11-14 juni
2019-05-23
Byggnation av nytt bryggdäck
2019-07-09

Nya flygbilder över Öster Mälarstrand

Nu har nya flygbilder tagits över Öster Mälarstrand.

Här kan ni bl.a. se Vågholmen som blev färdig sommaren 2018, men även utvecklingen av alla byggnationer i detaljplan 3.