Gatubyggnationen
2019-04-08
Nya flygbilder över Öster Mälarstrand
2019-06-14

Asfaltering av Gator 11-14 juni

11-14 juni kommer asfaltering ske på delar av gatorna Bäckhästgatan, Notuddsallén och Ägirgatan. All byggtrafik kommer att hänvisas till andra gator under dessa dagar och boendetrafiken kommer att få begränsad framkomlighet. Denna asfaltering påverkar även entrén till parkeringshuset, som tidvis kommer att vara blockerad.

Parkstråket mellan Bäckhästgatan och Notuddsallén kommer att asfalteras och även gångbanan på Öster Mälarstrands allé från parkeringshuset till kv. Triton.

Under denna period kommer flaggvakt att finnas på plats.

Vänligen visa hänsyn under denna tidsperiod för dem som arbetar med asfalteringen.