Mer grönska
2019-04-02
Asfaltering av Gator 11-14 juni
2019-05-23

Gatubyggnationen

Vi färdigställer gatorna kring kv. Bäckahästen och kv. Ägir med start i månadsskiftet mars-april. Det innebär att Bäckahästgatan, västra delen av Ägirgatan och norra delen av Notuddsallén samt gång- och cykelbanan längs Öster Mälarstrands allé får sin slutliga utformning med trottoarer, kantstenar, körbanor, trädplanteringar, vägskyltar, gatubelysning osv.