Buss 11 Öster Mälarstrand
Busslinje 11 till Öster Mälarstrand från och med 20 augusti
2018-08-10
Gatubyggnationen
2019-04-08

Mer grönska

På Bäckahästgatan ska en grön remsa göras mellan gångbanan och körbanan. Den fungerar som fördröjningsmagasin för dagvattnet som leds ner på grönytan. Här ska vi plantera Pelarformig silverlönn. Det är ett högrest träd som skalmässigt passar med höga byggnader. Bladen har något ljusare undersida därav dess namn. Höstfärgerna varierar från gult till vinrött. Närmast stammarna på träden ska silverbenved planteras. Det har en bra driftaspekt i gräsklippningen då vi inte riskerar att trädstammen skadas av klippaggregaten, och så ser det trevligt ut också.

Gräsytan kommer beläggas med färdig gräsmatta som rullas ut. I gräsytan kommer vi plantera vårstjärna och rysk blåstjärna.

Kantstenarna utförs i svensk bohusgranit för bästa hållbarhet och ger även ett bearbetat uttryck. Trottoarerna blir släta grå betongplattor.

Vi ska göra vårt bästa för att alla ska kunna komma fram i området, men vi vill flagga för att det kommer vara tidsvisa omledningar av trafiken.

Arbetet beräknas vara klart för slutbesiktning i slutet på juni. Träden planteras i november då bästa tiden för trädplantering är beroende på att träden då har gått i vintervila.

// Karin Schartau, byggledare för MUAB