Etapp 4 Parkstaden
2017-11-02
Vågholmen Öster Mälarstrand
Vågholmen klar
2018-06-07

Gator, trottoarer och planteringar

Under oktober månad asfalterades delar av Öster Mälarstrands allé, Spinnakergatan, Mälarparksvägen och Genuagatan.

Parkstråket

Det slutliga färdigställandet av parkstråket sker under oktober/november. Stråket har fått sittplatser, träd- och buskplanteringar, belysning, säkerhetsbeskurna ekar och sköna gröna gräsytor. Dess korsning med Öster Mälarstrands allé slutförs under oktober/november då stensättningsarbeten färdigställs.

Lindallé

I november planteras lindar på Genuagatan, Mälarparksvägen och Öster Mälarstrands allé. I vår kommer magnoliaträd att planteras på Genuagatan. I samband med detta kommer även gatubelysningen att bli klar.