Etapp 3 Kajstaden – Full fart på bostadsbyggandet
2017-11-02
Gator, trottoarer och planteringar
2017-11-02

Etapp 4 Parkstaden

Etapp 4 ”Parkstaden”, med bostadsbebyggelse, förskola och skola planeras att starta till sommaren 2018. Anläggningsarbeten kommer att påbörjas under vintern/våren för infrastruktur till gator och avlopp.