Från stadens sus till vågbrus
2016-11-23
Etapp 3 Kajstaden – Full fart på bostadsbyggandet
2017-11-02

Efterfrågad skola på gång

Skolan som har planerats på området ser nu ut att bli av. Den efterfrågade skolan planeras från förskoleklass till  årskurs 6. Just nu pågår arbetet kring gestaltningen av byggnaden som kommer att få en H-form och med en skolgård. Öster om skolan finns en plan som kan utnyttjas till en grön öppen allaktivitetsyta för skolbarnen men även för allmänheten.