Snart är lekplatsen i Poesiparken klar
2016-05-21

Ny grön stadsdel påbörjad

Detaljplanearbetet för etapp 4 är påbörjad och kommer att fortgå cirka ett år. ”Parkstaden” är den nya gröna stadsdelen som planeras mellan Notuddsparken och Öster Mälarstrands allé. Här planeras ytterligare 700 lägenheter och många fina grönområden. Områdets arbetsnamn är ”Parkstaden” just för att det kommer att bli extra lummigt. Här finns redan mycket grönt insprängt. Området ska bli hållbart och klimatsmart, bland annat prioriteras gång- och cykelvägar.